В Україні ухвалено Закон, який захищає працівників від мобінгу

     16 листопада 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон (проєкт № 5748) «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню)». Повністю присвячена цьому поняттю нова стаття 2-2 доповнила Кодекс законів про працю України. Документ передбачає запровадження додаткового захисту честі і гідності учасників трудових відносин та встановлює адміністративну відповідальність за його порушення. Відтак цькування, психологічний тиск чи інші прояви явної чи прихованої агресії у трудових колективах відтепер під забороною. А особи, що його зазнали, можуть звернутися зі скаргою до органів Держпраці, суду. Як же це вплине на роботодавців, працівників та стосунки в колективі? Давайте поміркуємо разом.

     В Україні мобінг є досить поширеними. Більшість українців часто стикаються з його проявами тою чи іншою мірою або бувають свідками таких випадків, коли працівника несправедливо піддають психологічному чи фінансовому утиску. І це суттєва проблема, якій цивілізовані країни приділяють велику увагу, адже вважають неприпустимим зловживання правами працівників в суспільстві. Міжнародна організація праці ставить мобінг в один ряд з найжорстокішими видами насильства, адже за певних умов він може призвести навіть до самогубства. Тому в багатьох розвинутих країнах вже давно прийняли антимобінгові закони. Нарешті черга дійшла і до України.

      Законодавство чітко дає визначення поняттю «мобінг» (цькування) — діяння роботодавця або окремих працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження гідності та честі працівника, його професійної (ділової) репутації у формі психологічного та/або економічного тиску, зокрема, із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно нього напруженої, ворожої, образливої атмосфери, у тому числі, що змушує особу недооцінювати власну професійну придатність.

     Згідно з прийнятими нормами, психологічний та економічний тиск має наступні ознаки:

  • наявність сторін – кривдник, потерпілий (жертва мобінгу (цькування)), спостерігачі (за наявності);
  • створення стосовно працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери (погрози, висміювання, наклепи, зневажливі зауваження, залякування, приниження та інші формально нейтральні способи виведення працівника із психологічної рівноваги);
  • повторюваність діяння;
  • безпідставне негативне виокремлення працівника з колективу або його ізоляція (не запрошення на зустрічі і наради, в яких працівник, відповідно до локальних нормативних актів та організаційно-розпорядчих актів, має брати участь, перешкоджання виконанню ним своєї трудової функції, недопущення працівника на робоче місце, перенесення робочого місця в непристосовані для цього виду роботи місця);
  • нерівність можливостей для навчання та кар’єрного росту;
  • нерівна оплата за працю рівної цінності, яка виконується працівниками однакової кваліфікації; безпідставне позбавлення частини виплат (премій, бонусів та інших заохочень);
  • необґрунтований нерівномірний розподіл роботодавцем навантаження і завдань між працівниками з однаковою кваліфікацією та продуктивністю праці, які виконують рівноцінну роботу.

     Також у законі зазначено, що мобінгом не вважаються вимоги роботодавця щодо належного виконання працівником трудових обов’язків, зміна робочого місця, посади працівника або розміру оплати праці в порядку, встановленому законодавством, колективним або трудовим договором.

      Прийнятий Закон надає працівникам такі гарантії:

  • правовий захисті від мобінгу (цькування), дискримінації, упередженого ставлення у сфері праці;
  • захист честі та гідності працівника під час здійснення ним трудової діяльності;
  • забезпечення особам, які зазнали таких дій та/або бездіяльності, права на звернення до органів Держпраці та суду щодо визнання таких фактів та їх усунення (без припинення працівником трудової діяльності на період розгляду скарги, провадження у справі);
  • відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок таких дій та/або бездіяльності, на підставі судового рішення, що набрало законної сили.

     Тобто у колективних договорах відтепер будуть встановлюватись заходи, спрямовані на забезпечення безпеки і захисту фізичного та психічного здоров’я працівників, припинення та профілактику мобінгу, а також заходи щодо відновлення порушених внаслідок мобінгу прав. Реалізація положень Закону також сприятиме підвищенню трудової мотивації та продуктивності праці.

https://www.rada.gov.ua/news/razom/230333.html

     Запровадження даних нововведень, які забороняють цькування та захищають права людей на робочих місцях, на наш погляд, однозначно є позитивними і наближають норми українського законодавства до європейських стандартів. Сподіваємось, що буде напрацьований певний механізм для реалізації вимог Закону на практиці, адже честь та гідність українців безперечно мають бути недоторканними.

Сподобалась ця стаття?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

PokrovGZK© 2020 Design by DIT

Україна, Дніпропетровська обл., м.Покров, вул. Центральна, 11