Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"
1.2 Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00190928
1.4 Місцезнаходження емітента 53300, мiсто Орджонiкiдзе, вул. Калiнiна, 11
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента 05667 44688 44043
1.6 Електронна поштова адреса емітента dep_act@ordgok.com
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://www.ordgok.com/?page_id=31
1.8 Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) з посади Голови Наглядової ради звiльнений Постоловський Володимир Володимирович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), володiє 0,00016403269% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посаду з 19 травня 2006 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) з посади члена Наглядової ради звiльнений Дикун Iгор Олександрович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), володiє 0,00000010188% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посаду з 11 червня 2002 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) з посади члена Наглядової ради звiльнена Клочек Тетяна Василiвна (згоди на розкриття паспортних даних не надала), володiє 0,00000006792% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймала посаду з 26 грудня 2003 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) з посади члена Наглядової ради звiльнений Петрiченко Андрiй Вiкторович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), володiє 0,00000010188% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посаду з 19 червня 2002 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) з посади члена Наглядової ради звiльнена Селезньова Юлiя Вiталiївна (згоди на розкриття паспортних даних не надала), володiє 0,00000033961% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймала посаду з 15 квiтня 2005 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) з посади члена Наглядової ради звiльнений Iгнатьєв Євген Володимирович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), володiє 0,00000010188% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посаду з 19 травня 2006 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) з посади члена Наглядової ради звiльнений Лейбер Урiел (згоди на розкриття паспортних даних не надав), володiє 0,00000010188% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посаду з 11 червня 2002 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) на посаду Голови Наглядової ради призначений Постоловський Володимир Володимирович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), володiє 0,00016403269% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, призначений строком на три роки, працює Директором з розвитку ПАТ «ОГЗК», попередня посада – Голова Наглядової ради ПАТ «ОГЗК».
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) на посаду члена Наглядової ради призначений Дикун Iгор Олександрович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), володiє 0,00000010188% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, призначений строком на три роки, попередня посада – член Наглядової ради ПАТ «ОГЗК».
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) на посаду члена Наглядової ради призначений Яковенко Юрiй Олексiйович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, призначений строком на три роки, iнформацiєю про попереднi посади емiтент не володiє.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) на посаду члена Наглядової ради призначена Клочек Тетяна Василiвна (згоди на розкриття паспортних даних не надала), володiє 0,00000006792% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, призначена строком на три роки, попередня посада – член Наглядової ради ПАТ «ОГЗК».
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) на посаду члена Наглядової ради призначений Хапатько Сергiй Георгiйович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, призначений строком на три роки, iнформацiєю про попереднi посади емiтент не володiє.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) на посаду члена Наглядової ради призначена Акiмова Тетяна Сергiївна (згоди на розкриття паспортних даних не надала), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, призначена строком на три роки, iнформацiєю про попереднi посади емiтент не володiє.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) на посаду члена Наглядової ради призначений Небоян Владислав Володимирович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, призначений строком на три роки, iнформацiєю про попереднi посади емiтент не володiє.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) з посади Голови Ревiзiйної комiсiї звiльнена Бугайцова Наталя Валерiївна (згоди на розкриття паспортних даних не надала), володiє 0,00006792244% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймала посаду з 15 квiтня 2005 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) з посади члена Ревiзiйної комiсiї звiльнена Борисова Свiтлана Iванiвна (згоди на розкриття паспортних даних не надала), володiє 0,00000339612% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймала посаду з 17 травня 2002 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) з посади члена Ревiзiйної комiсiї звiльнений Боднар Володимир Iванович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), володiє 0,00000006792% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посаду з 17 травня 2002 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї призначений Iгнатюк Кирило Володимирович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, призначений строком на три роки, iнформацiєю про попереднi посади емiтент не володiє.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) на посаду члена Ревiзiйної комiсiї призначений Грищов Максим Сергiйович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, призначений строком на три роки, iнформацiєю про попереднi посади емiтент не володiє.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) на посаду члена Ревiзiйної комiсiї призначена Селезньова Юлiя Вiталiївна (згоди на розкриття паспортних даних не надала), володiє 0,00000033961% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, призначена строком на три роки, попередня посада – член Наглядової ради ПАТ «ОГЗК».
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) з посади Голови Правлiння звiльнений Шуваєв Сергiй Павлович (паспорт серiя СА №196576 виданий 20 червня 1996 року Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.), володiє 0,00003396122% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посаду з 19 травня 2006 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) з посади члена Правлiння, Першого Заступника Голови Правлiння звiльнений Бондарець Вiктор Iванович (паспорт серiя АМ №854503 виданий 18 квiтня 2002 року Орджонiкiдзевським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.), володiє 0,00008558227% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посаду з 19 травня 2006 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) з посади члена Правлiння, Заступника Голови Правлiння звiльнений Тиква Геннадiй Вiкторович (паспорт серiя АН №269552 виданий 11 жовтня 2004 року Орджонiкiдзевським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посаду з 19 травня 2006 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) з посади члена Правлiння, Заступника Голови Правлiння звiльнений Туз Iлля Арнольдович (паспорт серiя АК №381732 виданий 23 листопада 1998 року Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посаду з 19 травня 2006 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) з посади члена Правлiння звiльнений Бiднюк Микола Петрович (паспорт серiя АМ №836362 виданий 27 грудня 2001 року Орджонiкiдзевським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.), володiє 0,00010188366% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посаду з 19 травня 2006 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) з посади члена Правлiння звiльнений Карпенко Сергiй Григорович (паспорт серiя АЕ №079689 виданий 25 грудня 1995 року Орджонiкiдзевським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посаду з 19 травня 2006 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) з посади члена Правлiння звiльнена Науменко Алла Дмитрiвна (паспорт серiя АК №029394 виданий 05 сiчня 1998 року Нiкопольським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймала посаду з 07 лютого 1997 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) з посади члена Правлiння звiльнений Сотнiков Сергiй Васильович (паспорт серiя АЕ №889860 виданий 30 жовтня 1997 року Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обiймав посаду з 19 травня 2006 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) на посаду Голови Правлiння призначений Шуваєв Сергiй Павлович (паспорт серiя СА №196576 виданий 20 червня 1996 року Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.), володiє 0,00003396122% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, призначений строком на три роки, попереднi посади: ВАТ “Запорiзький завод феросплавiв”, головний iнженер, 24.02.2006-18.05.2006 - перший заступник Голови Правлiння ВАТ “Орджонiкiдзевський гiрничо-збагачувальний комбiнат”, з 19.05.2006 – Голова Правлiння ПАТ «ОГЗК».
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) на посаду члена Правлiння призначений Бондарець Вiктор Iванович (паспорт серiя АМ №854503 виданий 18 квiтня 2002 року Орджонiкiдзевським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.), володiє 0,00008558227% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, призначений строком на три роки, працює Технiчним Директором ПАТ «ОГЗК», попереднi посади: 30.09.1982-01.06.1986 - гiрничий майстер Запорiзького кар'єру Орджонiкiдзевського гiрничо-збагачувального комбiнату, 02.06.1986-20.10.1986 - заступник головного iнженера Запорiзького кар'єру Орджонiкiдзевського гiрничо-збагачувального комбiнату, 21.10.1986-12.05.1989 - головний iнженер Запорiзького кар'єру Орджонiкiдзевського гiрничо-збагачувального комбiнату, 15.05.1989-24.09.1990 - заступник секретаря парткому Орджонiкiдзевського гiрничо-збагачувального комбiнату Орджонiкiдзевського ГК КП України, 25.09.1990-02.02.1997 - заступник начальника Проектно-конструкторського вiддiлу Орджонiкiдзевського гiрничо-збагачувального комбiнату, 03.02.1997-07.04.1997 - начальник Олександрiвського кар'єру Орджонiкiдзевського гiрничо-збагачувального комбiнату, 08.04.1997-30.06.1999 - начальник Олександрiвського кар'єру вiдкритого акцiонерного товариства «Орджонiкiдзевський гiрничо-збагачувальний комбiнат», 01.07.1999-30.05.2002 - заступник головного iнженера з виробництва - начальник виробничого вiддiлу вiдкритого акцiонерного товариства «Орджонiкiдзевський гiрничо-збагачувальний комбiнат», 31.05.2002-23.02.2006 - перший заступник Голови Правлiння вiдкритого акцiонерного товариства «Орджонiкiдзевський гiрничо-збагачувальний комбiнат», 24.02.2006-24.05.2006 - заступник Голови Правлiння - головний iнженер вiдкритого акцiонерного товариства «Орджонiкiдзевський гiрничо-збагачувальний комбiнат», з 19.05.2006р. - член Правлiння, Перший Заступник Голови Правлiння ПАТ «ОГЗК».
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) на посаду члена Правлiння призначена Науменко Алла Дмитрiвна (паспорт серiя АК №029394 виданий 05 сiчня 1998 року Нiкопольським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, призначена строком на три роки, працює Головним бухгалтером ПАТ «ОГЗК» з 02.01.1997 р., попереднi посади: Кранобудiвний завод iм. В.I.Ленiна в м.Нiкополi, головний бухгалтер, з 07.02.1997 р. - член Правлiння ПАТ «ОГЗК».
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) на посаду члена Правлiння призначений Мiщенко Дмитро Володимирович (паспорт серiя АЕ №565581 виданий 26 серпня 1998 року Томакiвським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, призначений строком на три роки, працює Комерцiйним Директором ПАТ «ОГЗК» з 17.01.2011 р., попереднi посади: директор Приватної агрофiрми “Колос”.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) на посаду члена Правлiння призначений Бочаров Вiталiй Олександрович (паспорт серiя КЕ №836362 виданий 28 жовтня 1997 року Котовський МРВ УМВС України в Одеськiй обл.), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, призначений строком на три роки, працює Директором з економiчної безпеки та режиму ПАТ «ОГЗК» з 12.08.2009 р., попереднi посади: ТОВ “ Безпека, охорона, гарантiя”, начальник служби економiчної безпеки.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) на посаду члена Правлiння призначений Коркодола Юрiй Iллiч (паспорт серiя АК №160410 виданий 14 травня 1998 року Бабушкiнський РВДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, призначений строком на три роки, працює Головним iнженером ПАТ «ОГЗК» з 01.10.2009р., попереднi посади: ВАТ “Днiпропетровський металургiйний завод”, заступник директора з виробництва, 07.06.2004-07.09.2005-заступник начальника лабораторiї з вхiдного контролю якостi ВАТ “Орджонiкiдзевський гiрничо-збагачувальний комбiнат”, 08.09.2005-07.04.2008-начальник лабораторiї з вхiдного контролю якостi ВАТ “Орджонiкiдзевський гiрничо-збагачувальний комбiнат”, 08.04.2008-30.09.2009 - начальник управлiння контролю якостi напрямку з економiчної безпеки i режиму ВАТ “Орджонiкiдзевський гiрничо-збагачувальний комбiнат”.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) на посаду члена Правлiння призначена Сорокiна Людмила Миколаївна (паспорт серiя АК №526918 виданий 07 вересня 1999р. Орджонiкiдзевським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, призначена строком на три роки, працює Начальником Юридичного управлiння ПАТ «ОГЗК» з 01.06.2006р., попереднi посади: завiдуюча Орджонiкiдзевського вiддiлу культури виконкому Орджонiкiдзевської Ради народних депутатiв, 01.09.1997-27.05.1998-юрисконсульт юридичного вiддiлу ВАТ “Орджонiкiдзевський гiрничо-збагачувальний комбiнат”, 28.05.1998-21.02.2000-провiдний юрисконсульт юридичного вiддiлу ВАТ “Орджонiкiдзевський гiрничо-збагачувальний комбiнат”, 22.02.2000-09.10.2001-заступник начальника юридичного вiддiлу ВАТ “Орджонiкiдзевський гiрничо-збагачувальний комбiнат”, 10.10.2001-31.05.2006-начальник юридичного вiддiлу ВАТ “Орджонiкiдзевський гiрничо-збагачувальний комбiнат”.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) на посаду члена Правлiння призначений Черьомушкiн Олег Вiкторович (паспорт серiя АЕ №637039 виданий 07 жовтня 1997 року Апостолiвським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.), не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, призначений строком на три роки, працює Директором по управлiнню персоналом ПАТ «ОГЗК» з 19.10.2009р., попереднi посади: ЗАТ “Переробник”, головний економiст.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2013 вiд 11 грудня 2013 року) на посаду члена Правлiння призначений Котiй Сергiй Григорович (паспорт серiя АК №500238 виданий 07 квiтня 1999 року Орджонiкiдзевським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.), володiє 0,00010188366% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, призначений строком на три роки, працює Начальником Виробничо-технiчного вiддiлу ПАТ «ОГЗК» з 09.01.2013р., попереднi посади: 29.07.1993-30.11.1994-помiчник машинiста екскаватора Запорiзького кар'єру “Орджонiкiдзевськго гiрничо-збагачувального комбiнату”, 01.12.1994-12.11.1995-майстер гiрничий розкривної дiлянки роторного комплексу № 10 Чкаловського кар'єру № 2 “Орджонiкiдзевського гiрничо-збагачувального комбiнату”, 13.11.1995-07.07.1998-начальник гiрської дiлянки Запорiзького кар'єру ВАТ “Орджонiкiдзевський гiрничо-збагачувальний комбiнат”, 08.07.1998-05.08.2001-головний iнженер Запорiзького кар'єру ВАТ “Орджонiкiдзевський гiрничо-збагачувальний комбiнат”, 06.08.2001-08.01.2013-начальник Запорiзького кар'єру ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ».
3. Підпис
Голова Правлiння Шуваєв Сергiй Павлович підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.